CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2024

RAVI định hướng phát triển trở thành đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực bất động sản và phát triển hệ thống thẻ nghỉ dưỡng. Với mục tiêu phát triển các dự án nghỉ dưỡng theo xu hướng xanh, cung cấp tiêu chuẩn kỳ nghỉ 5 sao kết hợp với sứ mệnh bảo tồn tự nhiên. Và chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tài sẵn sàng gia nhập RAVI, để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trên.
Showing - of 0 posts
Đăng ký nhận voucher trải nghiệm nghỉ dưỡng miễn phí cùng RAVI!
HỌ TÊN *
SỐ ĐIỆN THOẠI *
EMAIL *