Video

Mô hình rau sạch RAVI - Chương trình VTVCaffe khởi nghiệp - RAVI Tiên phong Minh bạch sản xuất và Chất lượngChương trình Chuyến xe khởi nghiệp - RAVI Tiên phong Minh bạch sản xuất và Chất lượngCamera giám sát trồng rau sạch RAVI

Chứng nhận