Bạn có một sản phẩm rau Sạch - An toàn theo VietGAP

Rau sạch RAVI được trồng theo Quy trình an toàn của Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế ban hành, an toàn cho bạn và bền vững cho môi trường.
Với tôn chỉ mang đến sự MINH BẠCH nhất để kết nối xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng cho những sản phẩm Nông nghiệp sạch, RAVI xác định nghĩa vụ của mình phải cung cấp cho mọi khách hàng quan tâm thông tin về sản phẩm của mình đáp ứng tiêu chuẩn nào.

Trong sứ mệnh "Biến rau sạch thành điều bình thường trong xã hội", RAVI lựa chọn sản xuất ra những sản phẩm Rau sạch, đáp ứng Tiêu chuẩn rau an toàn của Bộ Nông nghiệp & PT Nông thôn với giá thành phù hợp với đa số người tiêu dùng hiện nay. Đây là một tiêu chuẩn pháp lý chính thức duy nhất về rau được Bộ Nông nghiệp ban hành. (Bạn có thể xem chi tiết những tên gọi về sản phẩm Rau sạch ở đây).

(Chứng chỉ ATTP là viết tắt của chứng chỉ Đủ điều kiện vệ sinh - an toàn thực phẩm do Chi cục Bảo vệ Thực vật tại từng tỉnh cấp cho các doanh nghiệp, bạn có thể xem thêm ở link cuối bài).

Hiện tại, RAVI đã được cấp chứng nhận về Rau an toàn tại các vùng trồng như sau:
- Vùng Chu Minh, Ba vì, Hà Nội: Chứng chỉ ATTP (An toàn thực phẩm) cho sản xuất và sơ chế Rau an toàn.
- Vùng Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội: Chứng chỉ do VietGAP cấp cho sản xuất Rau An toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.
- Vùng Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội: Chứng chỉ ATTP cho sản xuất Rau an toàn.


Theo đó, dù là chứng chỉ ATTP hoặc VietGAP, thì mục tiêu là để sản phẩm Rau sạch làm ra đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
1) Lượng đạm Nitrat (NO3) trong rau không vượt quá ngưỡng quy định trong Quyết định 99-2008 của Bộ Nông nghiệp ban hành.
2) Không tồn dư các hoạt chất thuốc phòng trừ sâu bệnh (thuốc BVTV) vượt quá ngưỡng quy định theo Thông tư 50 do Bộ Y tế ban hành.
3) Không tồn dư kim loại nặng (xuất phát từ đất - nước tưới - phân ủ) vượt quá ngưỡng quy đinh trong Quy chuẩn Việt Nam QCVN 8-2:2011/BYT do Bộ Y tế ban hành.
4) Không tồn dư các vi sinh vật có hại cho sức khỏe con người theo tiêu chuẩn QCVN 8-3-2011 do Bộ Y tế ban hành.
5) Không sử dụng các hoạt chất cấm theo danh mục hoạt chất bị cấm trong Thông tư 03 do Bộ Nông nghiệp và PT Nông thôn ban hành.
6) Không sử dụng các loại phân bón không nằm trong danh mục cho phép do Bộ Nông nghiệp ban hành đối với phân bón hữu cơ và vô cơ.

Để đáp ứng các chứng chỉ và tiêu chuẩn an toàn thật sự, RAVI đã xây dựng các quy trình sản xuất An toàn - bền vững phù hợp với từng điều kiện thực tế của mỗi vùng trồng. Các điểm chính trong Quy trình Sản xuất An toàn - bền vững của RAVI như sau:

1. Lựa chọn vùng trồng: đất phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tồn dư kim loại nặng đối với đất trồng trọt, trong Quy chuẩn sản xuất rau an toàn do Bộ Nông nghiệp ban hành.
2. Nước tưới: đáp ứng tiêu chuẩn về hàm lượng Kim loại nặng và VI sinh vật trong nước được quy định trong g Quy chuẩn sản xuất rau an toàn do Bộ Nông nghiệp ban hành. 
2. Chỉ sử dụng đúng các loại phân bón đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.
3. Sử dụng phân bón trong danh mục quy định tại Thông tư 03 - Bộ Nông nghiệp theo nguyên tắc 4 đúng.
4. Thu hoachj 

Chứng nhận