Quy trình sản xuất rau sạch

Tại sao sản xuất rau an toàn?
Tại RAVI, chúng tôi tin rằng việc đầu tiên cơ bản đối với sản phẩm nông nghiệp TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY là phải đáp ứng nhu cầu và phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số người dân.

Muốn vậy, sản phẩm làm ra phải có giá thành phù hợp. Bên cạnh đó, RAU AN TOÀN hoặc VietGAP là những bộ tiêu chuẩn đã được chuẩn hóa bởi các nhà khoa học nông nghiệp cả quốc tế và Việt Nam, điều đó giúp cho việc xác định chất lượng sản phẩm sẽ có cơ sở hơn và phù hợp với thực tế hơn.

Vì thế, chúng tôi chọn sản xuất an toàn là tiêu chuẩn cho sản phẩm của RAVI kể cả khi tự triển khai cũng như khi hợp tác với người dân.
Các tiêu chí của quy trình An toàn RAVI

RAVI tin rằng để sản phẩm sạch có thể được triển khai trên diện rộng và bền vững, thì mô hình hợp tác sản xuất với chính những người nông dân tại các khu vực mới là mô hình lâu dài và mang lại kết quả kinh tế cho người dân, từ đó tạo động lực duy trì và phát triển sản xuất an toàn trong các hộ dân.

Vì thế, tại RAVI, quy trình sản xuất an toàn của chúng tôi đặt ra 3 tiêu chí:

  • Quy trình khi áp dụng phải tạo ra sản phẩm làm ra cho người sử dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn sản xuất Rau an toàn của Bộ Nông nghiệp hoặc VietGAP đã đưa ra
  • Quy trình sản xuất phải phù hợp với khả năng làm việc thực tế của người nông dân.
  • Phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của từng vùng khác nhau, đáp ứng sản xuất bền vững và thân thiện với môi trường.
Quy trình chi tiết của RAVI

Quy trình sản xuất an toàn của RAVI dựa trên 2 bộ tiêu chuẩn là VietGAP và Quy trình Sản xuất RAU AN TOÀN của Bộ Nông nghiệp ban hành. Các điểm chính trong quy trình của chúng tôi như sau:

  • Quy trình sản xuất an toàn của RAVI dựa trên 2 bộ tiêu chuẩn là VietGAP và Quy trình Sản xuất RAU AN TOÀN của Bộ Nông nghiệp ban hành. Các điểm chính trong quy trình của chúng tôi như sau:
  • Đối với các vùng đất, nguồn nước chưa có kiểm định chất lượng, phải thực hiện theo đúng các xét nghiệm về tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn trước khi canh tác.dân.
  • Không dùng nước ao hồ, sông để bơm tưới trực tiếp cho cây.

Chứng nhận