Phát triển Nông nghiệp Thông minh

Trong nông nghiệp, công nghệ đóng vai trò quan trọng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.
Vì vậy, tại RAVI chúng tôi liên tục nghiên cứu phát triển các công nghệ phục vụ cho lĩnh vực Nông nghiệp bao gồm:

1. Các giải pháp quản lý, minh bạch sản xuất, kiểm soát chi phí và nguồn lực sản xuất.
2. Nghiên cứu thử nghiệm các hệ thống thống kê, đánh giá năng suất, chất lượng sản phẩm.
3. Phát triển các công nghệ thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp dự báo trước sản lượng, đánh giá rủi ro mùa màng dịch bệnh, gợi ý xử lý phòng chống dịch bệnh, điều khiển tự động.

Hãy truy cập vào chuyên trang Công nghệ RAVISmart.vn để biết được các công nghệ của chúng tôi.

Chứng nhận