Phát triển kỹ thuật sản xuất

Tại RAVI chúng tôi luôn nghiên cứu thử nghiệm các kỹ thuật, biện pháp gieo trồng mới để mang lại một sản phẩm ngày càng an toàn và chất lượng, quá trình sản xuất ngày càng thân thiện với môi trường hơn.
RAVI tin rằng sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng phát triển bền vững thân thiện với tự nhiên và kết hợp với kiến thức khoa học. Chân lý cần được tiếp cận thông qua những lao động khoa học chăm chỉ và nghiêm túc, lắng nghe và tôn trọng các tiếng nói của thế giới tự nhiên.

Các hoạt động sản xuất và nghiên cứu của RAVI liên tục được xây dựng, hoàn thiện và duy trì dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:
- Tôn trọng và tuân thủ luật pháp và đạo đức nghề nghiệp.
- Tôn trọng và tuân thủ các kiến thức và phương pháp làm việc khoa học nói chung và khoa học nông nghiệp nói riêng.
- Lao động nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận, có số liệu đầy đủ trong các hoạt động sản xuất, nghiên cứu phát triển.
- Lắng nghe và tôn trọng, tìm hiểu sâu sắc các tiếng nói của thế giới tự nhiên.
- Tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã được đặt ra.
- Sẵn sàng cộng tác và chia sẻ thông tin cũng như các kết quả nghiên cứu phát triển, không chỉ trong RAVI mà với bất cứ đồng nghiệp hay người nào trong xã hội quan tâm.
- Không thỏa hiệp với các thông tin, tin đồn mà không được kiểm chứng, đưa ra cơ sở khoa học và nguồn dẫn rõ ràng.
- Liên tục nghiên cứu để có thể đưa ra các giải pháp tốt hơn, luôn kiểm chứng và phản biện lại các kết quả.

Với những nguyên tắc này, chúng tôi đang triển khai các hoạt động nghiên cứu hiện tại như sau:
- Tại vùng trồng Đông Xuân, Sóc Sơn: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên, khôi phục lại đa dạng sinh thái trong vùng trồng, giải phóng sức người lao động trong khi tận dụng những lợi thế mà thiên nhiên ban cho.
- Tại vùng trồng Chu Minh, Ba Vì: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nông nghiệp an toàn bền vững dựa trên đa dạng sinh học và vật liệu hữu cơ. Giúp người dân giảm bớt sức lao động và tăng tính bền vững đối với môi trường.
- Tại vùng trồng Xuân Mai, Chương Mỹ: Nghiên cứu thử nghiệm mô hình nông nghiệp thuận tự nhiên, phục hồi đa dạng sinh học trong vùng trồng và giải phóng sức lao động trong khi tận dụng những lợi thế thiên nhiên.
- Thử nghiệm giống và mở rộng danh mục sản phẩm sang các loại hoa quả ngoài rau.
- Thử nghiệm trồng theo phương pháp xen canh, cây đối kháng sinh học, sử dụng thiên địch.
- Thử nghiệm các biện pháp sinh học, thuốc thảo mộc tự chế để diệt trừ sâu bệnh.

Với nhận thức rõ ràng rằng Kiến thức là của chung toàn xã hội, không riêng một nhóm người hay một quốc gia, RAVI luôn sẵn sàng chia sẻ các kết quả của mình và phối hợp với các đơn vị khác để cùng nghiên cứ phát triển tốt hơn cho bản thân và xã hội.
 

Chứng nhận