Đội ngũ nhân sự

 
RAVI là tập hợp đội ngũ các kỹ sư công nghệ, nông nghiệp và sáng tạo, có cùng lý tưởng muốn giải quyết bài toán thực phẩm sạch hiện nay, sự kết hợp giữa công nghệ và khoa học nông nghiệp để tạo ra sản phẩm an toàn xây dựng được lòng tin của người tiêu dùng với thực phẩm sạch.
Quy mô nhân sự của RAVI
- Ban Giám đốc điều hành 
- Kỹ sư công nghệ 
- Kỹ sư nông nghiệp 
- Phòng kinh doanh 
- Bộ phận văn phòng
- Các bộ phận lao động theo vùng


Sơ đồ tổ chức hoạt động RAVI

Chứng nhận