Chuyển giao công nghệ - kỹ thuật

Sứ mệnh "Biến rau sạch thành điều bình thường trong xã hội" chỉ có thể được hoàn thành  bởi rất nhiều đơn vị cùng tham gia sản xuất và sản xuất một cách minh bạch, tuân thủ quy trình kỹ thuật cho sản phẩm đầu ra từ đó mọi thực phẩm nói chung và rau sạch trở thành phổ biến.
Vì vậy, RAVI luôn sẵn sàng hợp tác và chuyển giao các kỹ thuật sản xuất, công nghệ ứng dụng hỗ trợ quản lý và MINH BẠCH sản xuất cho tất cả các đơn vị có mong muốn tham gia sản xuất sạch, bao gồm cả cả trồng trọt và chăn nuôi.

Hiện tại RAVI đang có những công nghệ hỗ trợ và kỹ thuật sản xuất giúp Doanh nghiệp nông nghiệp nhanh chóng triển khai hệ thống sản xuất và quản lý hiệu quả, áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến mang lại hiệu quả cao.
1. Trong lĩnh vực trang trại trồng trọt:
- Các tư vấn thiết kế hệ thống trang trại, hệ thống tưới, tổ chức các phân vùng sản xuất và lập kế hoạch cây trồng.
- Hạch toán chi phí sản xuất và tư vấn về tổ chức nhân công.
- Phần mềm quản lý sản xuất: quản lý vùng sản xuất, lô thửa, nhân công.
- Phần mềm lập kế hoạch năng suất cây trồng, nhật ký sản xuất điện tử, quản lý thu hoạch.
- Quản lý vật tư đầu vào: giống, phân bón, thuốc trừ sâu....
- Hệ thống camera giám sát tích hợp với nhật ký điện tử để truy xuất nguồn gôc sản phẩm rau.
- Hệ thống thống kê năng suất, tình trạng sâu bệnh sau mỗi vụ trồng để đánh giá hiệu quả cây trồng.
- Quản lý danh mục công việc trên đồng ruộng.
- Hỗ trợ một doanh nghiệp có thể quản lý nhiều vùng sản xuất độc lập nhau.
- Công cụ sinh mã truy xuất nguồn gốc và chống giả cho sản phẩm.

2. Trong lĩnh vực chăn nuôi:

- Hệ thống đánh mã đối với các con vật nuôi, cho phép quản lý đến từng vật nuôi cỡ lớn như lợn. Đối với vật nuôi nhỏ như gà vịt cho phép quản lý đến cỡ đàn, chuồng nuôi.
- Hệ thống quản lý chuồng trại, khu vực chăn nuôi.
- Hệ thống quản lý nguồn lực đầu vào: giống, thức ăn, thuốc - vaccine.
- Hệ thống nhật ký điện tử áp dụng cho vật nuôi.
- Hệ thống sinh mã truy xuất nguồn gốc và chống giả, gắn với nhật ký sản xuất để truy xuất nguồn gốc đến từng vật nuôi, hoặc từng gói thịt đóng gói tương ứng.

Doanh nghiệp có thể truy cập RAVISmart.vn để tìm hiểu về các công nghệ của chúng tôi.
 

Chứng nhận