Rau ăn lá

Rau lang giống địa phương

Rau lang giống địa phương


Sử dụng giống rau lang thân trắng của địa phương. Giâm bằng cành.

Sử dụng giống rau lang thân trắng của địa phương. Giâm bằng cành.

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận