Rau ăn lá

Rau lang ngọn

Rau lang ngọn


Sử dụng giống rau lang thân trắng của địa phương. Giâm bằng cành.

Sử dụng giống rau lang thân trắng của địa phương. Giâm bằng cành.

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận