Rau ăn quả

Đậu cove leo

Đậu cove leo

Đậu cove còn gọi là đậu trạch, quả dẹt hoặc tròn, cung cấp nhiều đạm và khoáng, vitamin
Đậu cove còn gọi là đậu trạch, quả dẹt hoặc tròn, cung cấp nhiều đạm và khoáng, vitamin

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận