Rau ăn quả

Đậu đũa

Đậu đũa

Là giống cao sản, ra quả chùm, quả dài 60-8- cm màu quả xanh nhạt. Có thể trồng nhiều vụ trong năm kéo dài từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 8 dương lịch. Thời gian từ khi gieo đến ra hoa 33-35 ngày.
Là giống cao sản, ra quả chùm, quả dài 60-8- cm màu quả xanh nhạt. Có thể trồng nhiều vụ trong năm kéo dài từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 8 dương lịch. Thời gian từ khi gieo đến ra hoa 33-35 ngày.

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận