Rau ăn lá

Rau dền đỏ

Là loại dền màu đỏ đậm, lá tròn, cao từ 18-20 cm
Là loại dền màu đỏ đậm, lá tròn, cao từ 18-20 cm

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận