Rau ăn lá

Xà lách xoăn

Xà lách xoăn

 - Hạt Giống Xà lách xoắn Cao Sản là giống chịu nhiệt tốt, độ đồng đều cao, thích hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới.
- Cây cao 28-35 cm, lá màu xanh sáng, có viền gợn sóng, không bị rách khi gặp mưa.
- Thu hoạch: 30 -35 ngày sau khi gieo.
 - Hạt Giống Xà lách xoắn Cao Sản là giống chịu nhiệt tốt, độ đồng đều cao, thích hợp điều kiện khí hậu nhiệt đới.
- Cây cao 28-35 cm, lá màu xanh sáng, có viền gợn sóng, không bị rách khi gặp mưa.
- Thu hoạch: 30 -35 ngày sau khi gieo.

Xem thêm sản phẩm

Chứng nhận