Hỏi đáp

 Rau an toàn RAVI được bán nhiều tại các cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội
Quý khách xem danh sách các đại lý của RAVI tại đây
Từ khi đi vào hoạt động đã có rất nhiều bạn quan tâm và tìm hiểu về RAVI, các bạn cũng đặt câu hỏi liên quan đến sản xuất rau sạch và mô hình của RAVI. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Để các bạn dễ theo dõi, RAVI xin được trả lời các câu hỏi qua đây, chưa phải là tất cả nên nếu bạn có câu hỏi thì post vào comment, RAVI sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi câu hỏi
1. RAVI trồng rau theo tiêu chuẩn nào?
- Hiện tại RAVI áp dụng tiêu chuẩn sản xuất rau An toàn, do Cục bảo vệ thực vật bộ Nông nghiệp ban hành.
2. RAVI có sản xuất rau hữu cơ không?
- Không, hiện tại RAVI sản xuất theo tiêu chuẩn, quy trình trồng Rau an toàn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Từ khi đi vào hoạt động đã có rất nhiều bạn quan tâm và tìm hiểu về RAVI, các bạn cũng đặt câu hỏi liên quan đến sản xuất rau sạch và mô hình của RAVI. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Để các bạn dễ theo dõi, RAVI xin được trả lời các câu hỏi qua đây, chưa phải là tất cả nên nếu bạn có câu hỏi thì post vào comment, RAVI sẽ cố gắng trả lời tất cả mọi câu hỏi
1. RAVI trồng rau theo tiêu chuẩn nào?
- Hiện tại RAVI áp dụng tiêu chuẩn sản xuất rau An toàn, do Cục bảo vệ thực vật bộ Nông nghiệp ban hành.
2. RAVI có sản xuất rau hữu cơ không?
- Không, hiện tại RAVI sản xuất theo tiêu chuẩn, quy trình trồng Rau an toàn đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chứng nhận