Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Chu kỳ canh tác: Cà chua bi
Sản phẩm canh tác: Cà chua bi
Ngày bắt đầu: 05/04/2018
Chu kỳ canh tác: Măng tây
Sản phẩm canh tác: Măng tây
Ngày bắt đầu: 04/03/2018

Xuân Mai

Lô ruộng: XM - A1.3
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 01/04/2018
Lô ruộng: XM - A2.1
Chu kỳ canh tác: Đay đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 09/04/2018
Lô ruộng: XM - A2.2
Chu kỳ canh tác: Rau thơm hỗn hợp
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 15/03/2018
Lô ruộng: XM- A2.3
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 03/03/2018
Lô ruộng: XM - A2.4
Chu kỳ canh tác: muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 08/05/2018
Chu kỳ canh tác: Dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 14/05/2018
Lô ruộng: XM - A2.7
Chu kỳ canh tác: Ngô nếp
Sản phẩm canh tác: Ngô nếp
Ngày bắt đầu: 08/04/2018
Lô ruộng: XM - B3.1
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 17/03/2018
Lô ruộng: XM - B3.4
Chu kỳ canh tác: Bí ăn ngọn
Sản phẩm canh tác: Bí ăn ngọn
Ngày bắt đầu: 04/05/2018
Lô ruộng: XM - B3.5
Chu kỳ canh tác: Bí ăn quả
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 03/05/2018
Lô ruộng: XM - B4.1
Chu kỳ canh tác: Su su
Sản phẩm canh tác: Su su quả
Ngày bắt đầu: 22/10/2017
Lô ruộng: XM - B4.3
Chu kỳ canh tác: Củ gừng
Sản phẩm canh tác: Gừng giống địa phương
Ngày bắt đầu: 05/04/2018
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 20/03/2018
Lô ruộng: XM - B4.4
Chu kỳ canh tác: Bí xanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 08/04/2018
Lô ruộng: XM - B4.6
Chu kỳ canh tác: Lặc lày
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 11/04/2018
Lô ruộng: XM - B4.5
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 10/04/2018
Lô ruộng: XM -C1
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 27/03/2018
Lô ruộng: XM - C2
Chu kỳ canh tác: muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 13/05/2018
Lô ruộng: XM -C3
Chu kỳ canh tác: muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 13/05/2018
Lô ruộng: XM - C4
Chu kỳ canh tác: muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 14/05/2018
Lô ruộng: XM - C5
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 24/03/2017
Lô ruộng: XM - C6
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 30/08/2017
Lô ruộng: XM - B5
Chu kỳ canh tác: Củ sả
Sản phẩm canh tác: Sả
Ngày bắt đầu: 05/02/2017
Chu kỳ canh tác: đậu xanh
Sản phẩm canh tác: Đậu xanh
Ngày bắt đầu: 27/04/2018
Chu kỳ canh tác: đậu đen
Sản phẩm canh tác: Đậu đen
Ngày bắt đầu: 03/05/2018
Lô ruộng: XM - A1.2
Chu kỳ canh tác: Ngải cứu
Sản phẩm canh tác: Ngải cứu
Ngày bắt đầu: 15/03/2018
Chu kỳ canh tác: Cải Ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 04/06/2018
Lô ruộng: XM - A1.1
Chu kỳ canh tác: Xà lách xoăn
Sản phẩm canh tác: Xà lách xoăn
Ngày bắt đầu: 05/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 03/06/2018
Lô ruộng: XM - A1.9
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 17/03/2018
Lô ruộng: XM - B3.7
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 20/12/2017
Lô ruộng: XM - B2.9
Chu kỳ canh tác: Bí bao tử
Sản phẩm canh tác: Bí ngô non
Ngày bắt đầu: 12/04/2018
Lô ruộng: XM - B2.1
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 13/04/2018
Lô ruộng: XM - B3.2
Chu kỳ canh tác: Rau lang ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau lang giống địa phương
Ngày bắt đầu: 06/04/2018

Ba Vì

Lô ruộng: CM1F
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 15/01/2018
Lô ruộng: CM1G
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 01/05/2018
Lô ruộng: CM2A
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Lô ruộng: CM2B
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 18/04/2018
Chu kỳ canh tác: Bí đao chanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao Chanh
Ngày bắt đầu: 15/04/2018
Lô ruộng: CM2D
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 22/02/2018
Lô ruộng: CM2F
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 01/03/2018
Lô ruộng: CM3A
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 05/03/2018
Lô ruộng: CM4B
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 01/03/2018
Chu kỳ canh tác: Rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 27/04/2018
Lô ruộng: CM4C
Chu kỳ canh tác: Bí đao xanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 09/04/2018
Lô ruộng: CM4D
Chu kỳ canh tác: Rau dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 10/05/2018
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 10/05/2018
Lô ruộng: CM3H
Chu kỳ canh tác: Rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 01/03/2018
Chu kỳ canh tác: rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 01/01/2018
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 01/05/2018
Lô ruộng: CM3I
Chu kỳ canh tác: Sả
Sản phẩm canh tác: Sả
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Lô ruộng: CM3K
Chu kỳ canh tác: Hành lá
Sản phẩm canh tác: hành lá
Ngày bắt đầu: 28/03/2018
Lô ruộng: CM3M
Chu kỳ canh tác: Rau dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 28/03/2018
Lô ruộng: CM2K
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 30/07/2017
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 22/05/2018
Lô ruộng: CM2L
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 10/04/2018
Lô ruộng: CM2I
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 24/01/2018
Lô ruộng: CM2J
Chu kỳ canh tác: Rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 01/04/2018
Lô ruộng: CM4G1a
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 18/02/2017
Lô ruộng: CM3G1
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 12/05/2018
Lô ruộng: CM3G2
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 01/05/2018
Chu kỳ canh tác: Cải bẹ xanh
Sản phẩm canh tác: Cải bẹ xanh
Ngày bắt đầu: 01/05/2018
Lô ruộng: CM3E2
Chu kỳ canh tác: Rau mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 20/03/2018
Lô ruộng: CM3F1
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 07/03/2018
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 10/03/2018
Chu kỳ canh tác: Cải chíp
Sản phẩm canh tác: Cải chíp
Ngày bắt đầu: 13/05/2018
Lô ruộng: CM3F2
Chu kỳ canh tác: Rau đay
Sản phẩm canh tác: Rau đay
Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Lô ruộng: CM2I2
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 06/02/2018
Lô ruộng: CM1K
Chu kỳ canh tác: Cà chua
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 03/02/2018
Lô ruộng: CM4G1b
Chu kỳ canh tác: Cần tây
Sản phẩm canh tác: Cần tây
Ngày bắt đầu: 14/12/2017
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải chíp
Sản phẩm canh tác: Cải chíp
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải mơ
Sản phẩm canh tác: Cải mơ
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải bẹ xanh
Sản phẩm canh tác: Cải bẹ xanh
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Lô ruộng: CM4F1
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 20/03/2018
Lô ruộng: CM4F2
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 22/04/2018
Lô ruộng: CM1M
Chu kỳ canh tác: Đậu đũa
Sản phẩm canh tác: Đậu đũa
Ngày bắt đầu: 05/03/2018
Chu kỳ canh tác: Cà tím tròn
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 14/03/2018
Lô ruộng: CM1J1
Chu kỳ canh tác: Rau muống hạt
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 20/03/2018
Lô ruộng: CM1J2
Chu kỳ canh tác: Bầu quả
Sản phẩm canh tác: Bầu quả
Ngày bắt đầu: 03/03/2018
Lô ruộng: CM2H2
Chu kỳ canh tác: Cà pháo
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 22/03/2018
Lô ruộng: CM11A
Chu kỳ canh tác: Bí bao tử
Sản phẩm canh tác: Bí bao tử
Ngày bắt đầu: 16/04/2018
Chu kỳ canh tác: Rau dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 17/04/2018
Lô ruộng: CM12D
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 16/03/2018
Chu kỳ canh tác: Rau dền đỏ
Sản phẩm canh tác: Rau dền đỏ
Ngày bắt đầu: 29/04/2018
Lô ruộng: CM11B
Chu kỳ canh tác: Mướp hương
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 01/06/2018
Lô ruộng: CM3I2
Chu kỳ canh tác: Rau ngót
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/03/2017
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 26/01/2018
Lô ruộng: CM3N2
Chu kỳ canh tác: Rau mồng tơi
Sản phẩm canh tác: Rau mồng tơi
Ngày bắt đầu: 14/07/2017
Lô ruộng: CM4G1c
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 23/03/2018
Chu kỳ canh tác: Cải mèo
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 01/05/2018
Lô ruộng: CM1B1
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 14/03/2018
Lô ruộng: CM1B2
Chu kỳ canh tác: Rau muống ngọn
Sản phẩm canh tác: Rau muống ngọn
Ngày bắt đầu: 01/04/2018
Lô ruộng: CM4A1
Chu kỳ canh tác: Rau dền cơm
Sản phẩm canh tác: Rau dền cơm
Ngày bắt đầu: 26/02/2018
Chu kỳ canh tác: Kinh giới
Sản phẩm canh tác: Kinh giới
Ngày bắt đầu: 01/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 23/04/2018
Lô ruộng: CM4A2
Chu kỳ canh tác: Bí bao tử
Sản phẩm canh tác: Bí bao tử
Ngày bắt đầu: 08/04/2018
Chu kỳ canh tác: Bí quả
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 08/04/2018
Lô ruộng: CM4E1
Chu kỳ canh tác: Húng láng
Sản phẩm canh tác: húng láng
Ngày bắt đầu: 21/02/2017
Chu kỳ canh tác: Húng chó
Sản phẩm canh tác: Húng chó
Ngày bắt đầu: 28/02/2017
Lô ruộng: CM3P
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng gai đen
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng gai đen
Ngày bắt đầu: 01/06/2018
Lô ruộng: CM12B
Chu kỳ canh tác: Bí đao xanh
Sản phẩm canh tác: Bí đao xanh
Ngày bắt đầu: 26/02/2018
Lô ruộng: CM12C
Chu kỳ canh tác: Cà bát xanh
Sản phẩm canh tác: Cà bát xanh
Ngày bắt đầu: 05/12/2017
Lô ruộng: CM11C2
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 14/03/2018
Lô ruộng: CM2P
Chu kỳ canh tác: Cà bát xanh
Sản phẩm canh tác: Cà bát xanh
Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Chu kỳ canh tác: Cà pháo
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 27/02/2018
Chu kỳ canh tác: Ớt chỉ thiên
Sản phẩm canh tác: Ớt chỉ thiên
Ngày bắt đầu: 18/04/2018
Lô ruộng: CM11D
Chu kỳ canh tác: Bầu quả
Sản phẩm canh tác: Bầu quả
Ngày bắt đầu: 12/02/2018
Lô ruộng: CM13C
Chu kỳ canh tác: Lặc lày
Sản phẩm canh tác: lặc lày
Ngày bắt đầu: 11/04/2018
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 21/02/2018
Lô ruộng: CM1G1
Chu kỳ canh tác: Xà lách xoăn
Sản phẩm canh tác: Xà lách xoăn
Ngày bắt đầu: 16/04/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngọt
Sản phẩm canh tác: Cải ngọt
Ngày bắt đầu: 18/05/2018
Chu kỳ canh tác: Cải ngồng
Sản phẩm canh tác: Cải ngồng
Ngày bắt đầu: 18/05/2018

Chứng nhận