Trang trại Sinh thái bền vững Đông Xuân

Xuân Mai

Lô ruộng: A1
Chu kỳ canh tác: Đỗ cove-9/1/2020-A1.15,16,17
Sản phẩm canh tác: Đỗ cove
Ngày bắt đầu: 09/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cà chua-31/1/2020-A1.3,23
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 31/01/2020
Chu kỳ canh tác: Cà pháo - 4/2/2020 - A1.18
Sản phẩm canh tác: Cà pháo
Ngày bắt đầu: 04/02/2020
Chu kỳ canh tác: Cà Tím - 4/2/2020 - A1.4
Sản phẩm canh tác: Cà tím
Ngày bắt đầu: 04/02/2020
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn - 15/2/2020 - A1. Ô số 3
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/02/2020
Chu kỳ canh tác: Bí xanh-10/2/2020-A1.1
Sản phẩm canh tác: Bí xanh
Ngày bắt đầu: 10/02/2020
Chu kỳ canh tác: Bầu-20/1/2020-A1.11,14
Sản phẩm canh tác: Bầu sao
Ngày bắt đầu: 20/01/2020
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi-4/3/2020-A1.26
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 04/03/2020
Chu kỳ canh tác: Dưa chuột-17/3/2020-A1.19,20,21
Sản phẩm canh tác: Dưa chuột
Ngày bắt đầu: 17/03/2020
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn-15/2/2020-A1. Ô số 4
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/02/2020
Chu kỳ canh tác: Muống ngọn -15/2/2020- A1. Ô số 7
Sản phẩm canh tác: Muống ngọn
Ngày bắt đầu: 15/02/2020
Chu kỳ canh tác: Cove 21/3/2020- A1.8,9,10
Sản phẩm canh tác: Đỗ cove
Ngày bắt đầu: 21/03/2020
Chu kỳ canh tác: Cà chua 21/3/2020- A1.28 A2.9
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 21/03/2020
Chu kỳ canh tác: Cà chua 26/3/2020-A1.7
Sản phẩm canh tác: Cà chua
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Chu kỳ canh tác: Rau ngót 26/3/2020-A1.26
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Chu kỳ canh tác: Cà rốt 26/3/2020-A1.7 A2.13
Sản phẩm canh tác: Cà rốt
Ngày bắt đầu: 26/03/2020
Chu kỳ canh tác: Cải mèo-13/4/2020-A1.23,24
Sản phẩm canh tác: Cải mèo
Ngày bắt đầu: 13/04/2020
Lô ruộng: A2
Chu kỳ canh tác: Mồng Tơi-30122019-A2.1,2
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Chu kỳ canh tác: Mướp hương-18/01/2020-A2.15
Sản phẩm canh tác: Mướp hương
Ngày bắt đầu: 18/01/2020
Chu kỳ canh tác: Rau húng láng-30/12/2019-A2.26
Sản phẩm canh tác: Rau húng láng
Ngày bắt đầu: 30/12/2019
Chu kỳ canh tác: Đậu cove -31/12/2019- A1.5,6,7
Sản phẩm canh tác: Đỗ cove
Ngày bắt đầu: 31/12/2019
Chu kỳ canh tác: Muống Hạt-5/2/2020-A2.3
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Chu kỳ canh tác: Mùng tơi-5/2/2020-A2.11
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Chu kỳ canh tác: Muống Hạt -5/2/2020-A2.3
Sản phẩm canh tác: Rau muống hạt
Ngày bắt đầu: 05/02/2020
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi-12/3/2020-A2.14
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Chu kỳ canh tác: Bí xanh-13/3/2020-A2.12
Sản phẩm canh tác: Bí xanh
Ngày bắt đầu: 13/03/2020
Chu kỳ canh tác: Mồng tơi-16/3/2020-A2.41
Sản phẩm canh tác: Mồng tơi
Ngày bắt đầu: 16/03/2020
Chu kỳ canh tác: Mướp đắng 15/1/2020-A2.15
Sản phẩm canh tác: Mướp đắng
Ngày bắt đầu: 15/01/2020
Lô ruộng: B1
Chu kỳ canh tác: Bí quả-12/3/2020-B1
Sản phẩm canh tác: Bí đỏ
Ngày bắt đầu: 12/03/2020
Lô ruộng: B2
Chu kỳ canh tác: Lúa 25/3/2020-B2
Sản phẩm canh tác: Lúa
Ngày bắt đầu: 25/03/2020
Chu kỳ canh tác: Lúa 27/3/2020-B2
Sản phẩm canh tác: Lúa
Ngày bắt đầu: 27/03/2020
Chu kỳ canh tác: Bầu -10/4/2020-B2
Sản phẩm canh tác: Bầu sao
Ngày bắt đầu: 10/04/2020
Lô ruộng: B4
Chu kỳ canh tác: Rau ngót-30/12/2020-B4.1-8
Sản phẩm canh tác: Rau ngót
Ngày bắt đầu: 30/12/2019

Ba Vì

Chứng nhận