Sơ đồ hệ thống sản xuất

Diện tích:
6600 m2
Hình thức sản xuất:
Ravi tự điều hành
Quy trình sản xuất:
Sinh thái bền vững
Năng lực sản xuất:
200 kg/ngày
Diện tích:
25000 m2
Hình thức sản xuất:
Của RAVI
Quy trình sản xuất:
An toàn
Năng lực sản xuất:
1,5 tấn/ ngày
Diện tích:
20000 m2
Hình thức sản xuất:
Hợp tác với nông dân
Quy trình sản xuất:
Rau an toàn
Năng lực sản xuất:
1000kg/ ngày

Chúng tôi làm thế nào

Tại RAVI chúng tôi luôn nghiên cứu thử nghiệm các kỹ thuật, biện pháp gieo trồng mới để mang lại một sản phẩm ngày càng an toàn và chất lượng, quá trình sản xuất ngày càng thân thiện với môi...
Xem chi tiết
Sứ mệnh "Biến rau sạch thành điều bình thường trong xã hội" chỉ có thể được hoàn thành  bởi rất nhiều đơn vị cùng tham gia sản xuất và sản xuất một cách minh bạch, tuân thủ quy trình kỹ thuật cho...
Xem chi tiết
Trong nông nghiệp, công nghệ đóng vai trò quan trọng giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.
Xem chi tiết