Chu Minh - Ba Vì 03

Chu Minh - Ba Vì 03

Danh sách lô giám sát

Đang cập nhật
Lô ruộng: CM3D
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Đang cập nhật
Lô ruộng: CM3E
Sản phẩm canh tác: Đang cập nhật
Chu kỳ canh tác Su hào
Lô ruộng: CM3E1
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày gieo hạt: 13/08/2017
Chu kỳ canh tác Cải bắp
Lô ruộng: CM3E2
Sản phẩm canh tác: Cải bắp
Ngày gieo hạt: 15/12/2017
Chu kỳ canh tác củ cải trắng
Lô ruộng: CM3F
Sản phẩm canh tác: Củ cải
Ngày gieo hạt: 01/11/2017
Chu kỳ canh tác Su hào
Lô ruộng: CM3F1
Sản phẩm canh tác: Su hào
Ngày gieo hạt: 01/12/2017
Chu kỳ canh tác Súp lơ
Lô ruộng: CM3F2
Sản phẩm canh tác: Súp lơ xanh
Ngày gieo hạt: 19/10/2017

Xem lại camera

Chọn lô muốn xem:

Ngày xem:

Giờ bắt đầu:

Xem trong

Tại sao nên dùng rau sạch Ravi

Toàn bộ quá trình sản xuất được minh bạch bằng camera 24/7
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất công khai mọi quá trình sản xuất cho người tiêu dùng qua hệ thống camera 24/7
Xem chi tiết
Bạn có mọi thông tin về sản phẩm qua Nhật ký điện tử
RAVI là rau sạch đầu tiên và duy nhất mà bạn có thể truy xuất nguồn gốc chi tiết, biết chính xác gói rau của mình đã được trồng như thế nào, từ khi làm đất, gieo hạt đến khi thu hoạch, thông qua hệ thống Nhật ký điện tử.
Xem chi tiết
Bạn được bảo vệ bằng tem chống giả RAVI
RAVI Ià rau sạch đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có tem chống giả trong từng gói rau. Dù bạn mua rau sạch RAVI ở đâu, chỉ cần kiểm tra tem chống giả có hiệu lực, đó chắc chắn không phải rau bị trà trộn
Xem chi tiết